Kalite Politikamız

Çokgün Mühendislik için kalite, çevre, iş sağılığı ve güvenliği sadece ulaşılması gereken bir hedef değil gelişme gösteren bir süreç ve bir yaşam biçimidir. 

Bu nedenle;

  •  Şirketimizin var olan prestijini durmadan yükseltmeyi,
  •  Tüm çalışanların gönüllü katılımı ve sürekli eğitimi ile sorunun değil çözümün bir parçası olmayı,
  •  Bilgi ve sorumluluğun paylaşımı ile ben değil biz bilinci ile çalışmayı,
  •  Kalite, Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslararası standartlara uyarak müşterilerimize kaliteli ve güvenilir ürün sunmayı,
  •  Çalışanlarımız ve toplum için güvenli bir şekilde üretim yapmayı ve çalışmayı,
error: Content is protected !!