Finansal Danışmanlık

Işın Yıldız’ın en temel ilkesi kurumsal müşterilerine kaliteli bir finansal danışmanlık hizmeti sunmaktır. 

Finansal danışmanlık hizmeti kapsamında müşterilerinin finansal, staratejik ve operasyonel alanlarında gelişmesi ve hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik hizmet sağlamakta ve yol göstermektedir.

 Bu alanda gösterdiği başlıca hizmetler: mevcut durum analizi hazırlanması, firmaların potansiyellerinin ve güçlü yönlerinin belirlenmesi, finansal çıkmazlar için etkin çözümlerin bulunması, yatırımların doğru finansmanı, finsansal esneklik ve gücün yakalanması. 

Işın Yıldız, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkete aşağıdaki başlıklarda finansal danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Finansal Due Diligence
 • Finsansal Yönetim, Planlama ve Krediler
 • Finansal Yapılandırma
Finansal Due Diligence:

Işın Yıldız’ın en temel ilkesi kurumsal müşterilerine kaliteli bir finansal danışmanlık hizmeti sunmaktır. 

Finansal danışmanlık hizmeti kapsamında müşterilerinin finansal, staratejik ve operasyonel alanlarında gelişmesi ve hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik hizmet sağlamakta ve yol göstermektedir.

 Bu alanda gösterdiği başlıca hizmetler: mevcut durum analizi hazırlanması, firmaların potansiyellerinin ve güçlü yönlerinin belirlenmesi, finansal çıkmazlar için etkin çözümlerin bulunması, yatırımların doğru finansmanı, finsansal esneklik ve gücün yakalanması. 

Işın Yıldız, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkete aşağıdaki başlıklarda finansal danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Finansal Due Diligence
 • Finsansal Yönetim, Planlama ve Krediler
 • Finansal Yapılandırma
Finansal Yönetim, Planlama ve Krediler

Işın Yıldız’ın en temel ilkesi kurumsal müşterilerine kaliteli bir finansal danışmanlık hizmeti sunmaktır. 

Finansal danışmanlık hizmeti kapsamında müşterilerinin finansal, staratejik ve operasyonel alanlarında gelişmesi ve hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik hizmet sağlamakta ve yol göstermektedir.

 Bu alanda gösterdiği başlıca hizmetler: mevcut durum analizi hazırlanması, firmaların potansiyellerinin ve güçlü yönlerinin belirlenmesi, finansal çıkmazlar için etkin çözümlerin bulunması, yatırımların doğru finansmanı, finsansal esneklik ve gücün yakalanması. 

Işın Yıldız, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkete aşağıdaki başlıklarda finansal danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Finansal Due Diligence
 • Finsansal Yönetim, Planlama ve Krediler
 • Finansal Yapılandırma
Finansal Yapılandırma
 • Şirketin devamlılığı için öncelikli nakit akışının sağlanması, kısa vadeli ödemelerin bir plana bağlanması, maliyetlerin azaltılması ve uzun vadeli sağlam banka ilişkilerinin kurulması gibi hedeflerin belirlenmesi
 • Finansal ve operasyonel aksiyonların, yöntemlerin belirlenmesi, model ve iş planının oluşturulması, varlık değerlemesi, kaynak araştırması, verimlilik analizi ile finansal sorunlar için alternatif çözümler önerilmesi
 • Mali borçların yeni iş planına göre planlaması, banka ve diğer finansal kuruluşlar ile mali borçların müzakeresi,
 • Mali borçlar ile ilgili müzakerelerin sonuçlandırılması, banka kredi limitlerinin organize edilmesi,
 • Operasyonel ve stratejik değişimlerin/gelişimlerin yeni iş planına göre izlenmesi
error: Content is protected !!